zondag 7 oktober 2012

3 kanker is een cadeauLife is what happens to you, while you are busy making other plans. (John Lennon)


Kanker de cijfers ?!

Kanker, een woord. Een woord dat zoveel gevoelens losmaakt bij een mens. Een woord dat ook bij mij vele gevoelens teweegbrengt. Als je al dierbaren hebt moeten afgeven aan deze vreselijke ziekte, dan is een kanker een vies woord.

We worden allemaal geconfronteerd met kanker, maar wat weten we eigenlijk over deze ziekte?


Harde cijfers volgens de Vlaamse Liga tegen kanker.
·         in 2008 kregen 59.996 mensen in België de diagnose kanker. Per dag zijn dit gemiddeld 164 mensen;
·         een op drie mannen krijgt kanker voor zijn 75ste;
·         een op vier vrouwen krijgt kanker voor haar 75ste;
·         kanker bij kinderen blijft een extreem zeldzame ziekte.

Meest voorkomende tumoren
·         bij mannen is prostaatkanker de meest voorkomende kanker;
·         bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende kanker.


Geneeskansen

Factoren die een rol spelen bij de genezingskansen:
·         het stadium waarin de kanker ontdekt ;
·         het soort kanker ;
·         de leeftijd;
·         de grootte van de tumor;
·         uitzaaiingen;
·         … .

De dodelijkste kankers zijn borst-, prostaat- en teelbalkanker;

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor kanker, afhankelijk van de situatie wordt er voor een behandeling of een combinatie van behandelingen gekozen. Ook deze keuze is weer afhankelijk van een aantal factoren.

De bekendste behandelingen zijn:
·         chirurgie;
·         radiotherapie;
·         chemotherapie;
·         hormoonbehandeling;
·         immunotherapie.

Vroeger en nu

Er zijn kankers die nu meer voorkomen, maar aan de andere kant zijn er ook kankers die nu minder voorkomen dan vroeger.

Er komen niet noodzakelijk meer kankers voor, er is vooral een betere registratie van de cijfers.

Kanker is een cadeau?

Inleiding

In ‘kanker is een cadeau’ maken we kennis met Jip Keijzer. Jip Keijzer is een man van 25 jaar. In juli 2008 krijgt hij de diagnose: botkanker. Vanaf dat moment houdt hij zijn vrienden, familie en collega’s via mail op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn leven. In december 2011 is de diagnose nog harder, Jip is terminaal ziek. In februari 2012 beslist Jip dat het genoeg geweest is, hij kiest voor euthanasie.

Je zou denken een boek over kanker, dat moet zwaar zijn. Dit is net wat Jip wou vermijden en ik moet toegeven dat is zeker gelukt. Het is een prachtig boek dat zeker de moeite waard is!


                                                                                     
Kanker in het leven van Jip·      juli 2008: Jip denkt dat zijn pols gekneusd is, maar het blijkt een tumor te zijn;

·      2008: tijdens een afspraak in het ziekenhuis wordt het zaad van Jip ingevroren . Dit is de oplossing voor de mogelijke onvruchtbaarheid door chemo;

·      2008: hand wordt geamputeerd om de kankercellen volledig weg te krijgen;


è een eerste maal kankervrij;


·      2008: hij krijgt een relatie;

·      2009: Jip gaat opnieuw studeren;

·      2010: de kanker is terug;

·      september 2010 – februari 2011: reis naar Nigeria met zijn vader, broer en kameraad;


è een tweede maal kankervrij;


·      februari 2011: er is opnieuw een uitzaaiing gevonden:
tumor van 4 centimeter;

·      augustus 2011:  opnieuw uitzaaiingen:
2 tumors van 3 centimeter + 1 tumor van 2 centimeter;

·      gesprek met de longchirurg: weghalen van de rechterlong?

·      september 2011: operatie van de rechterlong;

·      december 2011: kleine plekjes op de linkerlong;
Jip weet en beseft dat hij dood gaat;

·      februari 2012: Jips reis naar het hiernamaals begint.

Het verhaal

Jip zegt het volgende over zijn verhaal: “Mijn verhaal gaat over kanker. Op dat woord, die ziekte, ligt voor velen nog een zware lading. En dat terwijl het juist in de mode is! Een op drie mensen krijgt een vorm van kanker. En omdat het zo’n hype is kreeg ik botkanker, dat komt namelijk niet zo heel veel voor. Tussen de 35 en 45 gevallen per jaar. Lucky me !” (Jip Keijzer).

De i-book begint met een inleidend videofragment. Hier maken we kennis met Jip. Het fragment is opgenomen toen Jip wist dat hij ging sterven. Hij zegt dan: “Ik weet dat ik dood ga, en daar kan ik verder niks aan veranderen. Het enige dat ik wel kan is het accepteren en er iets mee doen. Dus dat voelt heel goed ergens, gek genoeg.” (Jip Keijzer)

We nemen aan de hand van dagboekfragmenten een kijk in Jips leven. Tijdens zijn ziekte hield Jip een e-maildagboek bij. Zo kon hij zijn familie, vrienden, collega’s en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. 

Jip geeft heel erg gedetailleerde informatie aan zijn lezers. Zo vertelt hij over het invriezen van de zaadcellen, als oplossing voor het mogelijk onvruchtbaar worden. Hij geeft een beschrijving over de chemo, hij nodigt zijn lezers ook uit voor een meditatieavond en houdt hen op de hoogte na elke chemokuur of operatie.

Wat me vooral inspirerende en aansprak was het optimisme van Jip. Hij probeert zijn lezer ook echt te stimuleren om positief te zijn. Zo vraagt hij in bijna elke mail om hem op de hoogte te houden over het positieve in zijn leven. Hij is ook opzoek naar lotgenoten die een positieve ervaring hebben gehad.Hij probeert optimisitisch te blijven gedurende heel zijn ziekte.

Enkele uitspraken van Jip

Jip over euthanasie: “Tot hier en niet verder.”

Jip over de dood: “dood zijn daar heb ik helemaal geen moeite mee want dat voelt als, voor mij in ieder geval, als daar stopt het.”

Jip over chemo: “vier uur lang zal die rotzooi door mijn lijf spoelen, met een beetje geluk kankercellen kapot maken en mijn goede cellen met rust laten. Het gaat er oranje in en tijdens het plassen merk ik dat het er ook oranje uitkomt. De uitspraak ‘ik ben een Hollander in hart en nieren’ wordt zo wel heel letterlijk.”

De directeur van Jip over kanker: “Kanker is een cadeau, een cadeau waar je niet op zit te wachten. Je kunt het met die mooie strik onder je arm houden en met je meedragen of je kunt het uitpakken. En wat jij doet, is het papier eraf scheuren.”

Aya-platform


AYA staat voor Adolescent and Young Adults. Naast de nieuwe community, maken ook de hangkamer en de AYA-poli deel uit van het platform. Het AYA-platform past in de visie van het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO), waar de patiënt en zijn omgeving centraal staan en innovatieve zorg speerpunt is. AYA4 (All information You’ve Asked For) is een plek waar jonge mensen met kanker elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen en kennis kunnen delen. Het Radboud faciliteert de techniek, maar de inhoud is voor, door en van de patiënt.

Jip Keijzer heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het AYA 4 –platform. Het was zijn idee om een veilige digitale hangplek voor jonge kankerpatiënten te ontwikkelen. Jip had altijd het gevoel dat hij nergens terecht kon met zijn vragen.


Euthanasie

Jip besloot om zijn leven in eigen handen te nemen. Hij wou zelf beslissen wanneer het genoeg was. Hij wou niet onnodig pijn lijden en al zeker niet leven als een kasplantje. Hieronder vinden jullie wat meer informatie over euthanasie.

De wet

Euthanasie is in België volgens de wet geregeld op 28 mei 2002. Elke zieke heeft het recht om te kiezen voor leven of dood. De persoon moet zich wel in bepaalde omstandigheden bevinden. Deze omstandigheden werden vastgelegd in de wet. 

Mario Verstraete was de eerste Belg die stierf met behulp van euthanasie.

Mario Verstraete pleegt euthanasie
01/10/'02 - Maandagavond is in Gent Mario Verstraeten overleden. Verstraeten leed aan multiple sclerose en ijverde de laatste jaren van zijn leven voor een euthanasiewet. Die wet is sinds 23 september van kracht. Verstraete (39) overleed thuis, omringd door familie en vrienden.

Mario werd de laatste maanden een mediafiguur. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Net zoals hij ervoor koos dat alles volgens de letter van de wet zou gebeuren. Al is hij maandagavond behoorlijk creatief met de wet omgesprongen. Pas vandaag is de vergadering voorzien die de registratiedocumenten moet goedkeuren. Als de commissie daar vandaag groen licht voor geeft, is er niets aan de hand. De artsen die Mario de fatale medicijnen hebben gegeven, hebben immers wettelijk vier dagen de tijd om de papieren in te dienen. Problematisch voor de twee artsen wordt het echter als de commissie - om welke reden ook - de registratiedocumenten vandaag niét goedkeurt. Zaterdag wordt Mario gecremeerd.


Wilsverklaring

Je kan een wilsverklaring laten opstellen voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een coma.

Rechtsgeldigheid van de wilsverklaring

De wilsverklaring is rechtsgeldig als ze is:

-     opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier:
voorbeeld:
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/1/8886007.PDF;

-     opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;

-     opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan minstens één geen materiaal voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie zonder wilsverklaring

Euthanasie zonder wilsverklaring kan alleen op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog wilsbekwaam is.

Zo’n verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd.

Voorwaarden van euthanasie

-     de patiënt moet meerderjarig zijn;

-     de patiënt moet handelingsbekwaam zijn;

-     het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald;

-     de patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie;

-     het lichamelijk en/of psychisch lijden is aanhoudend en ondraaglijk en kan niet worden verzacht;

-     de toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door ziekte of ongeval.

Euthanasie voor minderjarigen

Een vraag die we ons misschien moeten stellen is: “kan euthanasie ook voor minderjarigen?”. Persoonlijk denk ik dat hier zeker over nagedacht moet worden. Mits bepaalde voorwaarden denk ik dat het een mooie verrijking is voor de euthanasiewet. Ik vind wel dat er rekening gehouden moet worden met de omstandigheden, de leeftijd, de mening van de ouders, etc.

Blijkbaar was ik niet de enige die zich deze vraag stelde, ook binnen de politiek is dit een belangrijke vraag.


SP.A eist euthanasie voor minderjarigen
zaterdag 05 mei 2012 om 08u35
De SP.A wil met twee wetsvoorstellen het recht op euthanasie uitbreiden tot minderjarigen en 'blijvend onbewsute' dementerenden.
De SP.A'sters Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman vuren deze maand twee wetsvoorstellen af op het parlement waardoor twee nieuwe categorieën van mensen toegang krijgen tot euthanasie.
Het gaat om minderjarigen en dementerenden of mensen die "blijvend onbewust" zijn geworden. Dat staat in De Standaard.
De Vlaamse socialisten zeggen vastberaden te zijn alles op alles te zullen zetten om een politiek antwoord te geven aan de vraag om de 10 jaar oude wet uit te breiden. De SP.A kan waarschijnlijk op de steun van Open VLD en Groen in dat debat. Bij CD&V is terughoudendheid en N-VA blaast warm en koud, aldus De Standaard.


"De enige zekerheid die wij allemaal hebben, is dat we dood gaan.

Wanneer, dat weet niemand. Wat we wel weten, is dat we vandaag nog

leven. Pluk de dag!" (Jip Keijzer)Bronnen

Vlaams liga tegen kanker, Cijfers, internet, (http://www.tegenkanker.be/cijfers_0)

Stichting tegen kanker, Behandelingen van kanker, internet, (http://www.kanker.be/node/2175)

Keijzer, J., Kanker is een cadeau

UMC ST. Radboud, AYA4: online community voor jonge mensen met kanker, internet, (http://www.umcn.nl/Zorg/Afdelingen/AYA-poli/Pages/AYA4.aspx)

Portaal Belgium.be, Euthanasie: een streng gereglementeerd recht, internet, (http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/levenseinde/euthanasie/)

Euthanasie: 30 vragen, internet, (http://www.tlichtpuntje.be/info/euthanasie30vragen.htm)

Mario Verstraete pleegt euthanasie, internet, Het belang van Limburg,  2002-10-01,  (http://www.hbvl.be/archief/guid/mario-verstraete-pleegt-euthanasie.aspx?artikel=a2468330-8f75-4a41-a43d-f5b62b9d5fe2)

Sp.a eist euthanasie voor minderjarigen, internet,  De knack online, 2012-05-05,  (http://www.knack.be/nieuws/belgie/sp-a-eist-euthanasie-voor-minderjarigen/article-4000090725058.htm )
Geen opmerkingen:

Een reactie posten